Home » » BUKU ASPEK HUKUM TATA NEGARA, PIDANA DAN ISLAM

BUKU ASPEK HUKUM TATA NEGARA, PIDANA DAN ISLAM


BUKU ASPEK HUKUM TATA NEGARA, PIDANA DAN ISLAM

Judul Buku : BEBERAPA ASPEK HUKUM TATA NEGARA, HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM
Pengarang : Prof. Dr. H. Muhammad tahir Azhary, S.h., et.al
Penerbit : Kencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Cetakan  : cet. 1
Tahun Terbit : 2012
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 208 hlm
Kertas Isi : CD
Cover : Soft
Ukuran : 15 x 23 cm
Berat : 300 gram
Kondisi : Baru
Harga :  Rp     130,000 


BEBERAPA ASPEK HUKUM TATA NEGARA, HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM
Pengarang: Prof. Dr. H. Muhammad tahir Azhary, S.h., et.al
Penerbit: Kencana

DAFTAR ISI

BAGIAN 1 ARBITRASE INTERNASIONAL DAN KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI
Arbitrase internasional dan pengadilan negero
Arbitrase internasional dan pengadilan negeri
Anak angkat dalam perspektif hukum islam dan kewenangan peradilan agama dalam hal pengangkatan keimanan seorang muslim dan muslimah
Hukum islam dalam konteks pembangunan nasional
Pokok-pokok pikiran tentang refleksi hukum islam dalam ketiga konsentrasi hukum
Wakaf dan sumber daya ekonomi
Dakwah sebagai pengendali dalam hubungannya dengan pendidikan di sekolah
Politik hukum perwakafan di indonesia
Optimalisasi nilai-nilai islam kurikulum fakultas hukum universitas muhammadiyah jakarta
Hukum keluarga dan kewarisan islam dalam masyarakat modern indonesia

BAGIAN 2 SOSIALISASI PENEGAKAN SYARIAH ISLAM MENUJU RAHMATAN LIL’ALAMIN
Sosialsiasi penegakan syariat islam menuju rahmatan lil’alamin
Piagam madinah sebagai konstitusi negara madinah
Beberapa pokok pikiran sekitar lahirnya dekret presiden 5 juli 1959
Arah kebijakan pembangunan hukum di bidang kesejahteraan rakyat, sosial dan budaya menuju negara sejahtera republik indonesia di bawah ridha tuhan yang maha esa
Sejarah hukum islam
Nomokrasi dan demokrasi

BAGIAN 3 KONSEP SOSIAL POLITIK UMAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF NASIONAL DAN INTERNASIONAL
Konsep sosial politik umat islam dalam perspektif nasional dan internasional
Mewujudkan negara sejahtera republik indonesia di bawah ridha allah
Hukuman bagi agresor AS dan inggris
Terorisme
Penerapan hukum islam di indonesia dalam konteks siyasah syariah serta hubungan agama dan negara
Kedudukan piagam jakarta di dalam dekret presiden RI 5 juli 1959

BAGIAN 4 KEBERSAMAAN DAN KESADARAN REMAJA ISLAM MENUJU KESADARAN MASYARAKAT
Kebersamaan dan kesadaran remaja islam menuju kesadaran masyarakat
Pergantian waktu salah satu fenomena kekuasaan allah
Bust dan kawan-kawan adalah pendurhaka terhadap allah SWT
Masa depan kemerdekaan umat islam
Teologi islam, teologi universal kemanusiaan


Popular Posts

Diberdayakan oleh Blogger.
 
Copyright © 2015 Jual Buku Pendidikan, Komputer, Agama, Kisi-Kisi dan Umum