Home » » BUKU KESANTUNAN BERBAHASA

BUKU KESANTUNAN BERBAHASA

  Judul   :  KESANTUNAN BERBAHASA Pengarang : Abdul Chaer Penerbit : Rineka Cipta

Judul   :  BUKU KESANTUNAN BERBAHASA
Pengarang : Abdul Chaer
Penerbit : Rineka Cipta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Cetakan : Cet. 1
Tahun Terbit : 2010
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 129 hlm
Kertas Isi : HVS
Cover : Soft
Ukuran : 16 x 23 cm
Berat : 200 gram
Kondisi : Baru
Harga :  Rp  47,000
Stok         ; 1
KESANTUNAN BERBAHASA
Pengarang: Abdul Chaer
Penerbit: Rineka Cipta

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN
Pengantar
Kesantunan dan kebudayaan
Etika berbahasa
Kemampuan berbahasa kita
Konsep dasar kesantunan berbahasa
Sistematika buku ini

BAB 2 BAHASA DAN TUTUR
Hakikat bahasa
Sediaan bahasa
Tuturan

BAB 3 PERTUTURAN DAN MASALAHNYA
Tindak tutur
Deiksis
Praanggapan
Implikatir
Prinsip kerja sama dalam pertuturan
Pertuturan yang gagal

BAB 4 KESANTUNAN BERTUTUR
Teori kesantunan
Skala kesantunan
Penyebab ketidaksantunan
Kesopanan

BAB 5 FUNGSI-FUNGSI PERTUTURAN
Fungsi menyatakan
Fungsi menanyakan
Fungsi memerintah
Fungsi meminta maaf
Fungsi mengeritik

BAB 6 ETIKA DALAM KEGIATAN BERTUTUR
Dalam menyapa dan memberi salam
Dalam rapat atau sidang dan sebagainya

BAB 7 RESUME KESANTUNAN BERBAHASA
Yang dilarang
Yang diharuskan
Yang berkaitan dengan kinesik

Popular Posts

Diberdayakan oleh Blogger.
 
Copyright © 2015 Jual Buku Pendidikan, Komputer, Agama, Kisi-Kisi dan Umum